zpět na úvod

Reference kouče Evy Hof Krocové

ROAD TO SELL 2016

Půlroční projekt ROAD TO SELL 2016 pro MasterCard a UniCredit Bank a jejich managery.

 

 

MAFRA, A.S. PRAHA

  • interní školení pro vedoucí středisek MAFRA, a.s.
  • manažerské dovednosti – dvoudenní školení vedoucích regionálních redakcí
  • dvoudenní seminář v Krkonoších v hotelu HORIZONT na téma seberozvoje a zlepšení týmové komunikace
  • školení vedoucích oblastí na téma "Seberozvoj"
 

 

ČS DO DOMU, A.S.

Roční projekt pro externí partnery ČSDD.

 

 

ROČNÍ PROJEKT PRO PRECIOSA, A.S. LIBEREC

3 cykly seminářů na téma: Firemní kultura, firemní hodnoty, vývoj firmy a trhů.

Obsah: tvorba firemní kultury, filozofie, firemní komunikace. Srovnání firemní kultury Preciosa s jinými společnostmi. Firemní kultura jako konkurenční výhoda. Vytváření prostředí důvěry. Hodnoty základní, instrumentální a orientační. Artefakty materiální a nemateriální povahy. Fyzické a sociální prostředí.

ČESKÉ DRÁHY A.S.

4 školící dny – Jak vést hodnotící pohovory, Hodnocení podřízených zaměstnanců

 

 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Cyklus seminářů pro profesory a asistenty na téma:

  • Týmová spolupráce
  • Manažerská komunikace
  • Time management a odolávání stresu
  • Delegování

ABEL – COMPUTER S.R.O.

Teambuilding pro obchodní zástupce a managery firmy na téma Komunikační dovednosti v hotelu Akademie Hrubá Voda.

Obchodní dovednosti a teambuilding pro obchodní zástupce firmy z celé republiky. Cíle školení: zvládání námitek zákazníků, komunikace s problémovými zákazníky, pokročilé obchodnické techniky.

Večer ztížený běh k mnichovi, následně je přepadl krvavý pes, vše na motivy povídky "Loupežníci z Quinburgu".

CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL

Master of Business Administration (MBA) – přednáška modulu na téma cross-selling.

 

PEBAL S.R.O.

Školení komunikačních dovedností pro referentky obchodu. Školení pro ekonomické oddělení na téma "Jak zlepšit komunikaci". Školení druhé skupiny referentek obchodu na téma "JAK ZLEPŠIT KOMUNIKACI V TÝMU".

ELECTRO WORLD

Školení prezentačních technik a lektorských dovedností pro budoucí interní lektory Praha Zličín a Praha Černý Most.

Obsah: Aktivizace obchodníků ke změnám, plánování a řízení obchodního týmu, vybudování motivačního systému, modely odměňování (projektové odměňování, MBO odměňování, Balanced Scorecard).

KOOPERATIVA A.S.

10 školících dnů na téma: Řízení a adaptace nováčků pro vedoucí kanceláří dokončení seminářů "Řízení a adaptace nováčků".

Projekt Medical Middle Managment Akademie pro Fakultní nemocnici v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Zlíně, Olomouci, Plzni, Novém Bydžově.

Celoroční projekt se semináři – Týmová spolupráce (5 dnů), Seberozvoj (5 dnů), Komunikace (5 dnů), vždy zakončeno certifikačním dnem s testem.

ALLEGRO GROUP A.S.


Obchodní dovednosti aneb bez cross-sellingu to dnes již nejde. Zároveň workshop pro dceřiné společnosti AUKRO, PayU, NetDirect, AdMarket, AGMedia – zakončený nočním teambuildingem.

 

CARPISA PRAHA

Prozákaznická orientace pro prodejce. Cílem tréninku bylo naučit se ovládat komunikaci se zákazníkem, ovládat neverbální komunikaci a konfliktní situace, cross-selling, hlavní body reklamačního řádu.

DCH SINCOLOR, A.S.

Obchodní dovednosti (4 dny).

 

RESPECT, A.S.

Školení pro managery firmy na téma "Nově na managerské pozici".

SALES EXCELLENCE FÓRUM

Konferování fóra v KC Green Point Praha.

ARYKA S.R.O.

Školicí téma: Prezentace nabídky a Jak zvládnout námitky.

ANODUS A.S.

Školicí téma: Prezentace nabídky, Jak zvládnout námitky.

MĚÚ SLANÝ

Projekt z ESF EU – Otevřený úřad – Efektivní řízení lidských zdrojů, Hodnocení podřízených zaměstnanců, Nábor a výběr zaměstnanců, Organizační změna a propouštění zaměstnanců.

ESO LAND

Trénink obchodních manažerů vč. koučinku managmentu.

CK FISCHER

1 den školení OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

HAVEL + HOLÁSEK

Právní kancelář projekty ESF EU – 16 školicích dnů na téma: Etiketa a obchodní korespondence, Péče o klienta, Firemní kultura v písemné komunikaci.

ARYKA S.R.O.

1 den školení – TYPOLOGIE, MOTIVACE A FÁZE OBCHODNÍHO ROZHOVORU + 1 den obchodních dovedností.

STESYS S.R.O.

2 dny obchodních dovedností.

ANODUS S.R.O.

2 dny obchodních dovedností

© 2014 Ing. Eva Hof Krocová, hof@hof-art.cz, vyrobilo studio WEB&DTP